எதிர்ப்பு ரிஃப்ளக்ஸ் வடிகால் பை

எதிர்ப்பு ரிஃப்ளக்ஸ் வடிகால் பை

  • எதிர்ப்பு ரிஃப்ளக்ஸ் வடிகால் பை

    எதிர்ப்பு ரிஃப்ளக்ஸ் வடிகால் பை

    தயாரிப்பு விவரம் அம்சங்கள் தொங்கும் கயிறு வடிவமைப்பு √ வடிகால் பையை சரிசெய்வது எளிது வரம்பு சுவிட்ச் √ திரவங்களை கட்டுப்படுத்த முடியும் ஸ்பைரல் பகோடா இணைப்பான் √ வடிகுழாய் மாற்றி இணைப்பியின் வெவ்வேறு விவரக்குறிப்புகளுக்கு ஏற்றது (விரும்பினால்) √ ஒரு மெல்லிய குழாயுடன் இணைக்க முடியும் தயாரிப்பு குறியீடு விவரக்குறிப்பு பொருள்- திறன் 0105 500ml PVC 500ml DB-0115 1500ml PVC 1500ml DB-0120 2000ml PVC 2000ml