காயம் திரும்பப் பெறுபவர்

காயம் திரும்பப் பெறுபவர்

  • காயம் திரும்பப் பெறுபவர்

    காயம் திரும்பப் பெறுபவர்

    தயாரிப்பு விவரம் பயன்பாடுகள் 360° காயம் பாதுகாப்பு மற்றும் கீறல் உராய்வை தவிர்க்க வகை A நல்ல உயிர் இணக்கத்தன்மை கொண்ட பாலியூரிதீன் செய்யப்படுகிறது;வகை B ஆனது ஜி ஓட் உயிர் இணக்கத்தன்மையுடன் கூடிய சிலிகானால் ஆனது. மீண்டும் பதற்றம்...