ஊசி இல்லாத இணைப்பிகள்

ஊசி இல்லாத இணைப்பிகள்

  • ஊசி இல்லாத இணைப்பிகள்

    ஊசி இல்லாத இணைப்பிகள்

    தயாரிப்பு விவரம் அம்சங்கள் காயங்களைத் தவிர்க்கவும் √ இணைப்பின் போது துளையிடுவதற்கு ஊசி தேவையில்லை. எளிதான கவனிப்பு √ வெளிப்படையான பொருள் √ கவனிக்க எளிதானது பாதுகாப்பான பொருள் √ மருத்துவ தர பிசி பொருள்.சிறந்த உயிர் இணக்கத்தன்மை √ DEHP இலவச வலுவான பாக்டீரியோஸ்டேடிக் திறன் √ எளிய உட்புற வடிவமைப்பு √ மென்மையான மேற்பரப்பு √ நுண்ணுயிர்கள் எங்கும் மறைக்க முடியாது ஊசி இல்லாத Y தயாரிப்பு குறியீடு வகை விவரக்குறிப்பு SJ-NY00 ஊசி இலவசம் Y ஒரு ஊசி இலவசம் SJ-NY00 நீடில் இலவச Y One Needle இலவசம் ...