நோயாளி கண்காணிப்பு

நோயாளி கண்காணிப்பு

  • நோயாளி கண்காணிப்பு

    நோயாளி கண்காணிப்பு

    தரநிலை: ECG, சுவாசம், NIBP, SpO2, துடிப்பு விகிதம், வெப்பநிலை-1

    விருப்பத்தேர்வு: நெல்கார் SpO2, EtCO2, IBP-1/2, தொடுதிரை, தெர்மல் ரெக்கார்டர், சுவர் ஏற்றம், தள்ளுவண்டி, மத்திய நிலையம்,HDMI,வெப்பநிலை-2