உறிஞ்சும் இணைப்பு குழாய்

உறிஞ்சும் இணைப்பு குழாய்

  • உறிஞ்சும் இணைப்பு குழாய்

    உறிஞ்சும் இணைப்பு குழாய்

    தயாரிப்பு விவரம் பயன்பாடுகள் அறிகுறிகள்: √ நோயாளிகளின் உடலில் உள்ள கழிவு திரவத்தை உறிஞ்சுவதற்கும் வெளியேற்றுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது பயன்பாடுகள்: √ ICU, மயக்கவியல், புற்றுநோயியல், கண் மருத்துவம் மற்றும் ஓடோரினோலரிஞ்ஜாலஜி.அம்சங்கள்: √ குழாய் மற்றும் இணைப்பான் மருத்துவ தர PVC பொருட்களால் செய்யப்பட்டவை √ குழாய் அதிக நெகிழ்ச்சி மற்றும் மென்மைத்தன்மை கொண்டது, இது எதிர்மறை அழுத்தத்தால் ஏற்படும் குழாய் உடைந்து கிங்கிங் செய்வதைத் தடுக்கும் மற்றும் கழிவு திரவத்தின் தடையின்றி ஓட்டத்தை உறுதி செய்யும் தயாரிப்பு குறியீடு விவரக்குறிப்பு பொருள்...